Какво трябва да знаем за регистрацията по ДДС на фирмата

Няма как да имате собствена фирма и да не са ви питали дали е регистрирана по ДДС. Ако сте нови в управлението на бизнес, може би не знаете дали имате нужда да го регистрирате по ДДС.

За тази статия се допитахме до експертите от Acc-ConsultCo.com, които посочиха разликите между регистрираните и нерегистрираните фирми по ДДС.

Преди това обаче искаме да дадем какво е ДДС. Едва ли има човек, който не е чувал за данъка върху добавената стойност. Всяка една стока предлагана в търговската мрежа има определено ДДС от държавата. Освен продуктите по магазините, услугите също се облагат с ДДС.

Интересното при данъка върху добавената стойност е, че се заплаща от крайния потребител, а не от производителя.

Размер на ДДС ставката в България

Регистрация по ДДС

Фирмите регистрирани по Закона за данъка добавена стойност могат да начисляват 3 вида ДДС според предмета си на дейност и стоките и услугите, които предлагат.

  • 20% – стоки и услуги, които се доставят в България при Вътреобщностно придобиване и внос;
  • 9% – намалена ставка при услуги като настаняване в хотели и подобни заведения;
  • 0% – износ на стоки извън ЕС и международен транспорт.

Кои фирми задължителни трябва да се регистрират по ДДС

Всички фирми, които регистрират облагаем доход над 50 000 лв, за период не по-дълъг от последните 12 месеца трябва да се регистрират по ДДС. За тази цел се подава декларация в 14 дневен срок след изтичането на 12 месеца. Важно е да отбележим, че сумата 50 000лв е оборота от направените продажби, а не реализираната печалба.

Трябва да регистрирате фирмата си по ДДС ако доставяте или получавате стоки и услуги в друга държава от Европейския съюз. 

Разбира се има и санкции, ако не регистрирате фирма с приходи над 50 000 лв по ДДС. Тогава сте задължени да заплатите глоба в размер между 500 до 5000лв.

Регистрация по ДДС за бизнеси за онлайн продажби

Дистанционните продажби, дропшипингът и други подобни електронни услуги са много популярни в последните години. Упражняването на тези дейности зависи от няколко специфики, които варират според страната на опериране.

Ако извършвате дистанционни продажби в страните от Европейския съюз също трябва да регистрирате фирмата си по ДДС след достигането на определен оборот. Точната сума може да варира според страната на регистрация на фирмата, но за повечето държави тя е в размер на 35 000 евро.

Кога е възможна регистрацията по ДДС по избор

Възможно е да изберете да регистрирате фирмата си по ДДС дори, ако не сте достигнали оборот от 50 000лв. Трябва да подадете документи, за да бъде фирмата вписана в регистъра на НАП.

Може да подадете заявление лично, с посредничеството на упълномощено лице и с посредничеството на лице от представителната власт в дружеството (при АД). Освен в Агенцията по приходите може да подадете заявление и по електронен начин.

Документите, които трябва да подготвите са:

  • Заявление за регистрация;
  • Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца;
  • Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;
  • Пълномощно, в случай, че заявлението се подава от търговски пълномощник;
  • Анкетен лист по образец.

Acc-ConsultCo.com е счетоводна къща, която предлага консултации и услуги по попълване на документи за регистрация по ДДС.

Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *