Интересни функции на Google Pixel свързани със снимки

Интересни функции на Google Pixel свързани със снимки

Google Pixel е мощно мобилно устройство, което поставя силата на Google на една ръка разстояние. Това опростява всяко взаимодействие. Независимо дали правите снимка или изпращате съобщение, Pixel има всичко необходимо на едно място. Разгледайте някои от най-забележителните му характеристики. Те…