История на плуга

plugove2Обработката на земята днес се извършва с помощта на силно развитите технологии. Машини за всякакъв вид обработка на почвата вече са на пазара и тяхното развитие не спира. Плугът е устройство, което се използва за първоначалната обработка на почвата. То е първата стъпка, която води към засаждане на различни зеленчукови или плодови култури. Днес плуговете са изработени от различни метали – чугун, стомана и други. Те са оборудвани с различни системи – хидравлични, за окачване и т.н. – които значително улесняват процеса на оране и повишават качеството на извършваната обработка.

Предшественик на плуга, такъв какъвто го познаваме днес, е ралото. То е далеч по-примитивно селскостопанско оръдие, което е било изработвано от дърва и понякога е имало метален накрайник, който да посреща почвата с по-голяма сила. Кога е създадено ралото е трудно за определяне, защото развитието в тази насока е тясно свързано с развитието на земеделието, което е започнало през каменно-медната и бронзовата епоха.

В самото начало на земеделието хората са използвали своите ръце. По-късно навлиза и мотичното земеделие, при което ръцете се заместват от остри предмети. Заострени тояги, клинове, остри камъни, рога и какво ли още не са били първите инструменти за обработка на земята. По-късно хората се сещат и ги закачат върху дървена тояга, с която създават мотиката и поставят основите в развитието както на ралото, така и на цялото модерно земеделие.

Първото рало е било изработено от дърво с къс и остър клон. В началото то е било влачено от хора, а по-късно и от едри животни. Разбира се, в различните краища на света развитието и първоначалните инструменти не са били еднакви. Интересно е, че въпреки тези разлики всичко е вървяло в една посока, като тази тенденция продължава и до днес – заместване на човешкия труд на полето с машинния. Днес човешкия труд е сведен единствено до управлението на трактора, а всичко останало го вършат машините. За да бъде целия процес по обработка и подготовка на почвата пълноценен е желателно да се използват здрави и качествени плугове, какво можете да откриете в каталога на mass.bg.

Истината е, че колкото и да ни е трудно да си представим днес, без наличието на плуг, трактор, машини за сеене, за поливане и какво ли още не, човечеството е използвало почвата и е отглеждало плодове и зеленчуци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *