За нивото на предлаганите складове под наем


Развитието на икономиката наложи сериозни промени в предлаганите складови помещения. Разнообразието от стоки и суровини изисква и различни складове както по отношение на вътрешното устройство на самия склад, така и наличие на системи за отопляване и поддържане на оптимални температури, съобразно изискванията на стоките.

Непрекъснато се повишават и изискванията към собствениците на складове под наем. Клиентите търсят такива складови бази, които са в близост до главен път – магистрала, гара, пристанище. Всеки производител или търговец иска да наеме складови помещения в комплекс с осигурена охрана, за да бъде сигурен в степента на защита на стоката си. Особено внимание се обръща на складовото обзавеждане, защото то е отговорно за правилното съхраняване на някои видове стоки и запазването им от вредно въздействие.

Предлаганите съвременни складове под наем отговарят на всички изисквания за сигурно и качествено съхраняване на стоките. Складовото обзавеждане е направено по различен начин, така че всеки клиент да намери това, от което има нужда. Стелажите са различни по височина и широчина, разположението им позволява да се зареждат с техника. Всички предлагани нови складови помещения отговарят на изискванията за съответната категория, размерите са пригодени за ползване на технически средства за товарене и разтоварване на стоки и продукция.

Клиентите за складове под наем трябва да си уточнят какво точно търсят. За да са наясно с това те трябва да знаят изискванията на стоката за складиране, обема и количеството, необходимостта от специални товаро-разтоварни дейности, както и специални изисквания при транспортиране. Складовете да имат сигурна система за сигнализиране при опасност от пожар и сигурна пожарна безопасност.

Клиентите винаги държат да има добри условия за персонала – помощни помещения (тоалетна, баня, съблекалня). Да има и добре изградена инфраструктура. Превозът да позволява лесно и удобно да се стига до работното място.

Колкото по-добри условия предлагат складовете под наем, толкова и наемът ще бъде по-висок, а приходите на собствениците добри. Това налага всеки собственик да се замисли какви складове под наем предлага. Да вложи повече средства за да поддържа високо ниво на обслужване на предлаганите складове и да се наложи в предлагането.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *