Работата на професионалния домоуправител

Липсата на желаещи да се занимават с общите проблеми на жилищните кооперации доведе до поява на фирми, които предлагат професионално управление на общатата собственост. Професионалните домоуправители са щатни длъжности и си вършат съвестно работата, защото за това им се плаща.

Професионалният домоуправител е компетентен човек, запознат със закона за етажната собственост и може да го прилага. Отговорността, която той поема е голяма, работата – също. От него се иска да се справя с всички проблеми, които засягат интересите на живущите по отношение на общата собственост и спазването на правилника за вътрешния ред.

Всички приходи и разходи се отчитат от него пред общото събрание на собствениците. Той завежда домовата книга, за да се знае кой обитава във входа или кооперацията. За да са в добро състояние общите части, то те трябва непрекъснато да се поддържат. Всички общи сметки за ток, вода, асансьор се заплащат от професионалния домоуправител. Той е този, който намира и осигурява чистач за стълбище и мазе, както и за поддържане на вътрешен двор, ако има такъв.

Всеки ремонт, който трябва да се направи и не търпи отлагане се решава от собствениците на общо събрание, свикано от платения управител. Той лично следи за качеството на ремонта, приема го и се разплаща с фирмата.

Професионалният домоуправител много лесно разрешава всеки междусъседски спор, защото ползва за основание закона за управление на етажната собственост и е безпристрастен като външно лице. Цялата комуникация с общината се поддържа от него. Той знае как да постави въпросите на жителите на кооперацията и да търси начин да постигне разрешаването им в тяхна полза.

За нормалните взаимоотношения в жилищната кооперация е от значение правилното прилагане на закона за управление на етажната собственост и правилника за вътрешния ред в кооперацията. За да се справи с това е нужно отговорното лице да е експерт по тези въпроси. Професионалното управление се поверява на можещи и знаещи специалисти, което е гаранция за добре свършена работа.

За да ползвате професионален домоуправител за вашата кооперация е необходимо да сключите договор с фирма за професионално управление. За целта ще трябва ежемесечно да се внася необходимата сума в зависимост от това какъв пакет услуги сте избрали. Инвестирането в професионален домоуправител ви гарантира решаване на всички проблеми в кооперацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *