Каква е цената на заема?

Разходите по заема са всички разходи, направени от потребителя при кандидатстване за заем. Това са лихви, комисионни, надбавка, допълнителни такси и данъци. Нотариалните такси не са включени в цената на заема.

Общата цена на заема – най-важната информация

   Преди да подадем заявление за заем, банката е длъжна да ни представи по ясен и четлив начин колко струва заемът. В представената декларация (симулация) разходите за лихва, застраховка (ако я изберете) и комисионна трябва да бъдат разделени. Това, което също трябва да бъде в него, е размерът на месечната вноска и начинът на нейното погасяване.

Не само лихвения процент

   Банките на потенциални кредитополучатели се изкушават предимно с атрактивен номинален лихвен процент. На негова основа се изчисляват лихвите, т.е.възнаграждението на банката за отпускане на заем. Лихвата е важен елемент от общите разходи по заема, но не е единственият параметър, който определя привлекателността и рентабилността на този финансов продукт. Важен е и действителният годишен лихвен процент (ГПР), чийто размер, в съответствие със Закона за потребителския кредит, банката също трябва да ни информира.

   Когато кандидатстваме за заем (независимо дали става въпрос за заем в брой или ипотека), трябва да вземем предвид необходимостта да платим такса за подготовка и че от нас ще бъде начислена комисионна. Количеството му зависи, наред с други, от върху сумата на заема, за който кандидатстваме и как ще бъде оценена кредитоспособността ни.

  В повечето банки, ако искаме да получим заем, ще трябва да го застраховаме. Заслужава си да го направим, защото застраховката е вид предпазна възглавница за нас – тя гарантира изплащане на вноски, дори когато финансовото ни състояние (например поради заболяване или загуба на работа) се промени. Ако решим да сключим застраховка в някои банки, ще получим заем при по-добри условия, отколкото ако не бяхме закупили полицата.

   Ако кандидатстваме за ипотека, това, което ще трябва да добавим към свързаните с него такси, е застрахователната премия. Ние сме длъжни да го платим, докато ипотеката бъде законово установена. Има банки, които не изискват такъв тип обезпечение, но дори да пропуснем мостовата застраховка, банката ще компенсира липсата си на по-висок лихвен процент. Струва си да се знае, че ако ипотеката е учредена по време на застрахователния период, ние имаме право да поискаме възстановяване на премията за неизползвания период.

Източник: https://creditportal24.com/bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *