За професионалния домоуправител – само препоръки


В нашата кооперация от години имаме проблем с избора на домоуправител. Основна причина за това беше, че няма кандидати. Когато научихме за професионален домоуправител всички единодушно на общо събрание взехме решение да си решим проблема с ползването на общата собственост чрез професионалното управление.

Разгледахме различни предложния в интернет като обърнахме внимание на цената на различните предлагани пакетни услуги и какво точно включват. Сключихме договор с избраната фирма и работите в кооперацията потръгнаха като по ноти. Всички ние внасяме необходимите суми ежемесечно и получаваме точно това, от което имахме нужда. Стълбището и мазето винаги са чисти, осветлението работи, а асансьорът ни винаги е изправен.

Професионалният домоуправител завежда домовата книга, отчита всички приходни и разходни документи и при необходимост свиква общо събрание. Всички общи сметки за ток, вода и асансьор са платени навреме. Възникнал проблем, отнасящ се до общината компетентно се решава от професионалния домоуправител.
Законът за етажната собственост съвсем професионално се прилага. Проблемите между съседите се решават справедливо и обективно. Фактът, че се ползва външен човек е голямо предимство. Той не е свързан с никой от нас и това му позволява да бъде обективен. Редовно следи за спазването на вътрешния ред, за отговорно отношение към общите части, за спазване часовете за почивка.

Хубавото е, че той е много настоятелен и с тактика успява да ни увери в необходимостта от различни ремонти. С общи усилия сменихме щранговете, което се оказа, че е много добре свършена работа. Сега всеки от нас получава вода с необходимото качество и веднага – приключихме с чакане на топлата вода за горните етажи.

За всеки ремонт офертите, намерени от професионалния домоуправител, се разглеждат от общото събрание и собствениците решават коя да се приеме. Професионалното управление си казва думата – наблюдава се ремонта и после се приема и разплаща от нашия платен управител.

На всички собственици бихме препоръчали, ако имат проблем с избор на човек за управител на общата им собственост, да се обърнат към фирма, предлагаща професионално управление на етажната собственост. Информация може да откриете в интернет, а и коментарите по този въпрос са интересни. Желаем ви успех в решаване на проблема!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *