Битумни керемиди – основни данни

На фона на това, че в България битумните покривни покрития са много търсена алтернатива на класическите покриви, винаги е добре да знаете някои основни данни за битумните керемиди. Това са така наречените шингли, които могат да се изберат в различна дебелина и завършек, и според предназначението им спрямо вида архитектура.

Шинглите се правят от издръжливи елементи, които заедно съставляват една здрава и надеждна настилка за покривната част от сградите. Благодарение на значителното им разнообразие откъм форма, цвят, заедно с техните специфични свойства,  различните модели битумни керемиди са подходящи за всякакви архитектурни проекти (при положение, че се спазват професионалната практика и инструкциите за монтаж) както за нови сгради, така и за обновяване на стари покриви и във всички климатични условия.

Има силна аналогия между битумните керемиди и други подобни плоски покривни материали. Те се използват особено много в региони с традиция за правене на покриви с плосък елемент. Това не трябва да спира любопитството на българските собственици, които са решили да реализират проект, но не са запознати достатъчно с битумните покриви.

Битумните керемиди могат да се ползват за всякакви наклони, включително ниско наклонени основи започващи от 20%. За дълги покриви също и за такива с променлив наклон и чупки в структурата. Можете да застелете покриви със сложни форми, като ги направите цветни и красиви. Шинглите се използват успешно и за покриви на по-висока надморска височина и за вентилирани покриви.

Съставът и полутвърдостта на битумните керемиди дават възможност те да изпълняват всички необходими функции, за да имате качествени покрив. Шинглите се правят по стандарти, чрез които се гарантира използваемостта им при усложнена метеорологична обстановка; тестват се, за да издържат на огън, на замръзване, но в смисъла и на промените, които търпят, когато са изложени на дадено външно въздействие. Всичко е предварително направено, така че просто да изберете цвят и форма, и да се разберете със специалистите за приложимостта спрямо конкретната ситуация. Оттам насетне всичко става по-лесно.

Източник: https://armormat.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *