Няма средства по сметката за изплащане на ипотеката – какво да правя в такава ситуация?

 

   Липсата на средства за изплащане на заема е ситуация, в която никой от нас не би искал да се озове. Независимо дали кризата в домашния бюджет е причинена от загуба на работа или внезапно необявен разход, за банката е важно клиентът да спази договора и да изплати следващата необходима вноска.

   Какво да правим, когато датата на плащане наближава неумолимо и нашата сметка все още няма достатъчно пари? Преди всичко започнете сътрудничество с банката. Не забравяйте, че заемодателят се занимава основно с получаването на дълга.

Защо навременното изплащане на заема е толкова важно?

   Ипотеката е дългосрочен, целенасочен ангажимент. Това означава, че средствата, получени по този начин, трябва да се използват за закупуване на недвижим имот, земя или за обновяване на помещенията, а едно от условията за получаване на задължението е обезпечаването на кредита от банката под формата на ипотека.

  Ипотеката се изплаща на равни или намаляващи месечни вноски, на датата, посочена при подписване на договора за заем. Датите за погасяване са посочени в графика, а датата, посочена в документа, е датата, на която плащането е резервирано от банката, а не преведено от клиента. В ситуация, в която този срок не е спазен, банката започва процес на събиране на дълга, който се състои от две основни дейности:

  • Начисляване на наказателна лихва върху размера на непогасения капитал.
  • Изпращане на напомняне на кредитополучателя под формата на напомняния, SMS или съобщения, публикувани в електронното банкиране.

  Трябва да се помни, че банките много често налагат допълнителна такса за изпращане на напомняния (също и електронни) и добавят разходите за доставка. За напомняне, изпратено по електронен път, можем да платим около 5 лв, за телефонно напомняне дори 50 лв, а изпращането на писмено напомняне може да струва до 200 лв.

   В някои случаи липсата на средства за изплащане на заема е само временен проблем, причинен от забавяне на трансферите на възнаграждения, а понякога е проблем, който се случва многократно в продължение на няколко месеца. За съжаление, по каквато и да е причина, кредитополучателят не може да пренебрегне датата на изплащане и банката трябва да уведоми банката за всякакви проблеми.

Източник: PSS BG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *