Кредитна карта срещу дебитна карта

Дебитните и кредитните карти са два от най -често използваните финансови инструменти. По тази причина по -нататък представяме всички аспекти, които разграничават двата типа карти, но и какви са техните предимства, за да можем да ги използваме правилно и без проблеми.

Каква е разликата между кредитна карта и дебитна карта?

Предимствата на дебитните карти

Предимствата на кредитните карти

Каква е разликата между кредитна карта и дебитна карта?

За да можете да представите разликите между дебитна карта и кредитна карта, е важно да знаете какво представлява всеки вид карта и каква роля играе. Дебитната карта е платежен инструмент, прикрепен към разплащателна сметка, чрез която можете да извършвате транзакции в рамките на собствените си пари, налични в тази сметка. Обикновено тази карта може да се разглежда и като средство за събиране на месечен доход, защото става полезна, когато сте или студент, ученик и получавате стипендия, или сте нает или имате определен вид пенсия.

Картата се попълва или от работодателя (след като сте изплатили всички дарения на държавата), от държавни или частни институции (както в случая със стипендии, определени пенсии, заеми), или от вас, когато имате определени суми пари в брой. Ако искате да финансирате собствена карта, стъпките са доста прости и включват отиване до клона на банката, към която принадлежите, и прехвърляне на парите по сметката, чрез банкомат или касиер, като използвате IBAN на вашата сметка или данни за контакт . С други думи, съхранявате собствените си пари, като например заплатата си, на дебитната си карта.

В кредитната карта обаче имате достъп до кредитна линия, предоставена от банка. Тази карта е и инструмент за плащане, чрез който можете да извършвате транзакции с помощта на заети пари. Заетите суми могат да варират в зависимост от вашите доходи и задължения за плащане или от вида на необходимия кредит и ще трябва да бъдат върнати в рамките на сроковете, посочени в договора.

И така, основната разлика между двата вида карти е, че по кредитната карта ще можете да извършвате транзакции не само от собствените си пари, но и чрез достъп до приложената кредитна линия. Когато използвате кредитна карта, изразходваната сума не се взема от банковата ви сметка, а се заплаща от издателя на картата. Силата на картите също е различна. Доставката на дебитни карти с определени суми пари винаги е възможна във всеки агент или клон; вместо това кредитната карта се попълва само от банката или компанията, която ви предлага заема. Освен това разходите могат да варират в зависимост от вида на картата. За дебитната карта разходите варират в зависимост от издаващата институция и можем да говорим за административната такса, таксата за издаване на картата, таксата за теглене на пари в брой, таксата за доставка на сметка, такса за заявка за баланс, такса за промяна на ПИН или нулиране. В случая с кредитната карта по правило може да има годишни административни такси и лихвен процент (когато не използвате гратисния период).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *