Правна помощ при ПТП: Какво трябва да знаете като пострадал

Каква правна помощ при ПТП ви трябва, ако Вие сте пострадалия? Транспортните произшествия обикновено са съпроводени не само с материални щети нанесени на превозните средства, но и със засягане на личната и имуществена сфера на трети лица, влезли в ролята на пострадали от случилото се.

Какво следва след произшествието? Как може пострадалото лице да потърси своите права и да се гарантира справедлива развръзка? Към кого следва да се обърнете за правна помощ при ПТП? Отговорите на тези и други важни въпроси, предмет на интереса на третите лица, взели невиновно участие в пътен инцидент ще намерите по-долу.

Каква отговорност може да се търси от виновното лице

Случването на ПТП може да доведе до ангажиране на няколко вида юридическа отговорност – гражданска, застрахователна, наказателна, административно-наказателна.

Когато съответните органи установят наличието на данни за извършено престъпление на пътя, се възбужда наказателно преследване срещу предполагаемия извършител. Като пострадало лице вие имате право да участвате в процеса и да поддържате граждански иск в рамките на наказателното производство. Имате възможност за отделно предявяване на граждански иск в рамките на исково производство.

В този случай търсите обезщетение директно от виновния за катастрофата. Проблемът обаче е, че често обезщетението, което съдът присъжда, тъй като тук нерядко са включени не само материални, но и неимуществени вреди, е непосилно за лицето. Затова е добре да сте потърсили обезщетение от застрахователя.

Можете да предявите претенция срещу застрахователното дружество, с което притежателят на автомобила, причинил вредите е сключил застраховка „Гражданска отговорност“. Това става извънсъдебно пред самия застраховател като е необходимо да входирате претенцията, за да може след това да търсите обезщетение по съдебен ред, ако застрахователят не се произнесе, откаже да ви изплати такова или не сте удовлетворени от размера му.

Дори и автомобилът да не е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност“, застрахователна претенция може да се предяви срещу Гаранционния фонд.

Имате нужда от правна помощ при ПТП от застрахователен адвокат, който да ви помогне да потърсите справедливо обезщетяване на претърпените от вас или ваши близки вреди? Zastrahovan.eu разполага с впечатляващ опит по такива казуси и дела и би ви бил от полза, ако търсите добър адвокат при ПТП по застрахователни въпроси в столицата.

Правна помощ при ПТП от адвокат по застрахователно право

Правна помощ при ПТП за покриване на щетите от застрахователя е най-добре да търсите от опитен адвокат по застрахователно право. Материята е свързана с прилагане не само на законовата уредба, но и съобразяване с възприети постановки в практиката на ВКС, които имат отношение към това кой може да търси обезщетение при ПТП и до какви размери. Повече информация по сходни въпроси може да намерите в правния блог на Zastrahovan.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *