Как са възникнали застраховките

Съвременната идея за застраховане предлага удобство и сигурност на всеки, които плати съответната полица да получи покритието срещу всички упоменати събития. Може и да не сте се замисляли, но застраховането е възникнало още в древността, като през вековете е преминало през различни етапи, които са оформили днешния облик на този бизнес за милиарди, който присъства във всяка една страна по света.

Как е започнало всичко

Калкулатори за евтини застраховки

За да ви разкажем не само изчерпателно, но и увлекателно се консултирахме с една от най-предпочитаните онлайн платформи за сключване на застраховки у нас – а именно SmartIns.bg. Ето какво ни споделиха от там.

Нека първо вникнем в същината на застраховането. Това е процес, при който трябва да разпредели риска. Това може да обхване различни сфери – товари, превози, живот, автомобили, движимо и недвижимо имущество.

Но как е започнало всичко? Няма как да отговорим категорично, но има сведения от дълбока древност, че са се прилагали различни правила, които да защитават хората и техните материални интереси. Намерени са писмени доказателства за това, че във Вавилонското царство е съществувало правилото, че кредитор не може да търси парите си от хора, които са пострадали от нещастие, смърт в семейството или природно бедствие.

През средните векове с напредъка на корабоплаването се развива и идеята за контрол на риска и непредвидените събития. Окончателен вариант на тази концепция за пръв път се официализира в Лондон и като събитие може да се каже, че съвпада с експанзията към Новия свят и последвалата търговия.

Като неформално начало на този бизнес се споменава името на Едуард Лойдс, виден търговец от онова време. Сложните търговски отношения и едновременно огромната евентуална печалба, но и рисковете породили нуждата този риск да се споделя.

Така хората, които планирали да осъществят дадена търговска дейност публично оповестявали плановете си, като инвеститорите преценявали дали да се включат във финансирането и споделянето на печалбата, но и на рискове като корабът да бъде ограбен или да потъне по време на буря.

Изчисляването на риска не закъсняло и през 1654 година Блез Паскал представил формулата си за изчисляване на риска и пресмятане на загубите, като в същината си тя се ползва и до ден днешен.

Отново в Лондон се появили иновативните застрахователно продукти срещу пожар и загубата на живот. Местни търговци използвали драматичните събития след Големия пожар от 1666 година, за да предложат на лондончани застраховка срещу пожар. Използвайки таблицата на Паскал само няколко години по-късно застраховките „Живот“ станали реалност, като на база различни критерии се правели изчисления колко време е вероятно да живее даден човек.

Застрахователното дело в Новия Свят

Очаквано с малко забавяне, но застрахователното дело навлязло в новите територии, които постепенно извоювали своята независимост, за да се появят Съединените американски щати.

Първата застрахователна компания в Америка се появява през 1752 година, а сред основателите й е и Бенджамин Франклин, който един от „Бащите-основатели на САЩ“, тъй като е сред петимата създали Декларацията за независимост на САЩ, а в последствие и Конституцията на младата държава.

Очаквано пазарът за подобни услуги се оказва огромен и се стига не само до бързото му разрастване, но и различни скандали, които налагат различни рестрикции, след установени нарушения и злоупотреби.

В края на 19 век се стига до апогея в застрахователните измами, което слага началото на федералното регулиране на застрахователната дейност.

Кога е поставено началото в България

На 1 октомври през 1891 г. в град Русе е учредено първото българско Застрахователно дружество „България“. В онези времена Русе е бил един от най-добре развитите български градове и не случайно е наричан „Малката Виена“. Дружество „България“ е имало свои клонове в различни градове, сред които Атина, Чикаго, Мадрид, Солун, Берлин, Париж и Лондон. Предлагани са всички видове застраховки, които са били типични за пазара от края на 19 век.

Краят на частната инициатива в застраховането у нас идва през 1946 година с приемането на Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Одържавени са всички застрахователни дружества в България, които се обединяват в Държавен застрахователен институт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *