Цели и задачи на консултантските услуги


В зависимост от проблемите, които трябва да бъдат решени от компанията, позициите на консултантските специалисти могат да варират. Необходимо е подобряване на ефективността в различни области на големите и малките предприятия, така че целите са следните:
– подобряване на управленската политика на организацията;
– оптимизиране на счетоводството, данъчното счетоводство, информационната сфера, други области на производствената дейност;
– увеличаване на приходите, оборота, активирането на управлението.

Професионалистите по консултантски услуги трябва да разберат от клиента каква задача трябва да бъде решена. В зависимост от конкретната ситуацията, има три вида задачи, с които човек трябва да се справи:
– коригиране на настоящата ситуация, без да се засягат основите на предприятието;
– оптимизиране на съществуващите процеси;
– разработване на нови основи на компанията.

Фирмата може да потърси консултантски услуги в различни ситуации. Един квалифициран външен специалист е полезен, когато е трудно да се разбере бъркотията от проблеми. При такива обстоятелства е необходимо консултиране за нови разработки и творчески идеи. Изисква се компетентно решаване на проблеми от професионалисти и квалифицирани методи за оценка на ситуацията от обективен независим експерт. Необходимо е да се рационализират производствените връзки между структурните звена на дружеството.

Висококвалифицираните специалисти решават разнообразни задачи в бизнес оптимизацията, тактическото и стратегическото планиране на външната и вътрешната дейност на предприятието. В зависимост от нуждите на организацията съществуват различни видове консултантски услуги.

При бразователните услуги агенцията провежда семинари, обучения и лекции с ръководителите на предприятието или целия персонал, насочени към премахване на срещаните трудности. Експертните услуги се свеждат до решаване от бизнес консултанта на възложената задача в рамките на предоставената информация за определен период от време след провеждане на цялостен анализ. С прилагането на разработения проект се цели задълбочено развитие на възложените задачи заедно с персонала и ръководството на компанията за постигане целите на консултанта.

Консултантските услуги на агенциите решават много проблеми. Сред тях са въпроси, свързани с финанси, управление, данъчно облагане, управление на производството, маркетингови стратегии. Дейностите на високоспециализирани специалисти, включват следния набор от консултантски услуги:
– анализ на дейността на цялото предприятие или конкретна единица;
– предлагане на методи за решаване на проблеми и разумна прогноза за бъдещата работа на фирмата;
– постоянен контрол върху изпълнението на плановете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *