Обличане и събличане на лични предпазни средства (ЛПС)

Тази малка статия няма за цел да научи хората как да слагат личните си предпазни средства (ЛПС), но да обърне внимание на съществуващ проблем. Кризата с разпространението на коронавируса показа някои пробиви в системата на здравеопазването и не само.

Медицинските лица, здравните работници, но и други работници бяха инструктирани да си служат по един конкретен начин с ЛПС на работното си място. Когато ситуацията се усложни, работещата практика трябваше да се промени, а където това не се случи или беше неглижирано се получиха ужасни проблеми.

Затова от Световната здравна организация (СЗО) изготвиха курсове и ръководство за здравните служители и доброволците, които участват в дейностите по грижата за пациентите в здравните заведения, евентуално в домовете им и там където се наложи.

Ръководството има за цел да покаже типа лични предпазни средства или ЛПС, необходими за правилната лична защита. То е изработено въз основа на настоящите налични доказателства. СЗО препоръчва ЛПС за грижа за пациенти с COVID  предпазни мерки ограничаващи въздушно-капковото разпространение и използването на респираторна маска като N95, FFP2, FFP3.

Трябва да се има предвид, че ЛПС е част от по-голям пакет от мерки за превенция и контрол  и трябва да се прилага като част от мултимодална стратегия за управление на работния процес в епидемична и пандемична обстановка. Нормално е тази статия да е с акцент към здравните работници, които се грижат за пациенти заразени с коронавирус. Например сред препоръките, които се следват в здравните заведения, в стаята на пациента трябва да се допуска само клиничен персонал, обучен и компетентен за използване на ЛПС.

Всяка компания и ръководство обаче трябва да се позовават на особеностите на тяхната работна среда. За медицинския персонал, който има конкретни задачи задължително е да се направи инструктаж как да се обличат и събличат ЛПС. За доброволците в близост до тази среда се прави такъв инструктаж, но се дават и напътствия за позволените и разрешените дейности.

Целта на всеки инструктаж е да се демонстрират правилните начини за обличане и събличане на ЛПС и правилният начин за извършване на личната хигиена засягащ миенето на ръцете с дезинфектанти базирани на алкохол. Инструктажът е общ и се препоръчва за здравни работници ползващи ЛПС. Той е направен чрез видео и може да се види на отворената страница на СЗО. Оттам посочват, че не е сертифициран и няма задължителен характер, но показва възможно най-правилното използване на ЛПС спрямо наличните данни за вирусната обстановка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *