Какво да направим при предсрочно изискуем кредит

несъстоятелностВ случай, че сте изпаднали в несъстоятелност и не можете да погасявате редовните месечни вноски по потребителския ви кредит в дадена банка, рискувате той да стане предсрочно изискуем. Това на разбираем език означава, че вие трябва да платите цялата оставаща сума по заема ви.

Аз не съм юрист и не мога да посоча конкретни закони, по които да се преборите с подобен вид казус, но ще споделя с вас какво направих след получаване на писмото за въпросната изискуемост. В повечето случаи няма как да внесете всичките пари и заради това най-доброто към датата на известието е да диалог с банковите служители в клона, от който сте теглили кредита.

Има възможност да ви предложат предоговаряне на кредита, което ще е една чудесна новина за вас. Ако обаче имате поръчител, който се осигурява на големи доходи, по-скоро преструктурирането става невъзможно и тогава предстои издаване на лист за незабавно изпълнение.

Историята познава много случаи на клиенти, които са давани на частен съдебен изпълнител като предварителните мерки са запор на работна заплата и пенсия, възбрана върху ползване на имот и други. Вие получавате писмо за доброволно изпълнение на задълженията ви с 14 дневен срок, в което се съобщават всички наложени запори. При положение, че не погасите 30% от дължимата сума се пристъпва към изпълнение, което може да включва дори опис на имущество от дома ви.

Добрата вест е, че кредиторите предпочитат да водят диалог с длъжника и му предлагат опции за погасяване на главницата, след което следва период на вноски, които ще определи кредитен консултант. Стигне ли се до такова развитие използвайте го, защото в противен случаи рискувате да прекарате гладни и безсънни нощи.

Заключителните съвети към читателите на моя блог е не се крийте от банката, тъй като тя ще направи всичко възможно да огорчи както вашия живот, така и този на поръчителите ви. Има начин да се измъкнете от предсрочната изискуемост по потребителски кредит стига да вложите достатъчно старание и вещ подход.