Какво всъщност представлява акумулаторът

akumulatorВсеки шофьор оценява необходимостта от добре работещ акумулатор, за да бъде сигурен, че неговата кола няма да го „изостави“ и да не запали в крайно неподходящ за това момент. Колко обаче знаете за действителното предназначение и функции на вашия акумулатор?

Ако погледнем отдалеч на нещата, то можем да обобщим, че акумулатор е всеки един предмет или конструкция, който има способността да събира и съхранява енергия, с цел нейното по-късно използване. Така всеки един преместен от нас предмет, който след края на нашата намеса ще започне свое собствено движение може да бъде разглеждано като акумулатор. Причината е, че по този начин ние превръщаме енергията, изразходена от нас, в потенциална кинетична или топлинна, която предмета ще изразходи, ако например се претърколи надолу до първоначалната  си позиция.

Ако стесним обхвата на разглеждане до електрическата страна, то определението за акумулатор се опростява значително и се състои в следното: уред, който успява да превърне химическа енергия в електрическа, на базата на използването на галванична клетка. Какво представлява тази клетка?  Тя се състои от два електрода от различни метали или съединения – катод и електрод. Друг задължителен елемент е и електролитния разтор, който най-често е киселина, но съществуват и акумулатори с алкални разтвори. За акумулатори, захранващи по-малки устройства, понякога е достатъчно наличието само на една подобна галванична клетка, но във всеки един лек автомобил или друго превозно средство, техния брой е по-голям, като тяхното свързване е последователно.

Основната идея тук е, че акумулаторът не създава електрическа енергия, а в действителност той само я складира. Това, дали енергията ще се освобождава или ще продължи да се натрупва, зависи от промяната на различните химикали. Едно от големите предимства на всеки акумулатор е тяхната възможност за презареждане. Когато той е разреден – без значение дали сме го направили неволно или от продължителната му употреба – ние можем да го презаредим. За това има различни изисквания, които се определят от вида на нашия акумулатор. Те най-често са ни предоставени от фирмата, от която сме го закупили. Винаги трябва да помним, че не съществува акумулатор, който работи със 100% ефективност. Това означава, че акумулатора губи част от енергията – под формата на топлина и т.н. За това, ако използваме 1000 вата, понякога за пълното му презареждане се налага използването на 1100-1250 вата.

Източник: 100ampera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *