За комфорт в дома инвестирайте в смяна на щрангове


Всяка смяна на щрангове е една дългосрочна инвестиция за комфорт на живеещите в кооперацията. Смяна на тръбите се налага в старите кооперации, където тръбите са монтирани преди много години и корозията е нанесла своите щети. Запушените от ръждата щрангове забавят движението на топлата и студена вода. Проблем има и в канализационния щранг, което забавя оттичането на отпадните води и често се запушват каналите.

За да се отстрани опасността от много по-големи аварии е задължителна смяната на щрангове. Видимо по старите щрангове има пукнатини, от които често се получават течове и е възможно да се наводнят жилища. За да се приключи с всички тези неприятни ситуации е необходимо да се поставят нови тъби, които ще осигурят чиста вода с нормално налягане, а запушените канали ще останат в миналото.

До всичко това може да се стигне много лесно – собствениците решават да инвестират в смяна на щрангове и намират подходяща фирма. Необходимо е решение на общото събрание на собствениците, защото щранговете са обща собственост, а ремонта на общите части е за сметка на всички собственици.

Смяната на всички хоризонтални и вертикални щрангове ше осигури нови тръби от абонатната станция до последния етаж, а с това и чиста вода, достигаща нормално до високите етажи. Това е отговорна работа и изисква опитни изпълнители. Разгледайте предложенията на различните ВиК фирми и преценете коя фирма да ползвате. Обърнете внимание с какви материали работят, каква техника използват, какъв е професионалния опит на работниците.

Професионалистите трябва да са опитни и отговорни. Отстраняването на старите метални тръби е най-трудната работа при смяна щранговете. Тук е необходима сила и внимание. Всяко нарушаване на изискванията за безопасна работа може да нарани някого. Обикновено се използват полипропиленови тръби, които се отличават с много положителни качества.

Определящо е това, че не корозират. Имат гладка повърхност, което позволява нормално движение на водата. Леки са и се работи лесно с тях. Шумът, който се чува при преминаване на водата по тях се отстранява с шумоизолацията им. На всеки щранг се поставя нов спирателен кран, който позволява всичко по съответния кран да се прави по-лесно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *