Започване или осъществяване на бизнес

регистрация на фирми

Ако искате да откриете фирма, можете да го направите като физическо или като юридическо лице и трябва да изберете едно от двете. И двата варианта имат предимства в зависимост от вашия случай.

Като физическо лице можете да упражнявате всякаква икономическа дейност, да бъдете водач на собствения си бизнес и да носите отговорност за него. Физическото лице действа в лично качество.

Като юридическо лице не действате в личното си качество, а като юридическо лице (дружество), което като такова има права и задължения, може да сключва договори и да бъде представлявано в съда и извън него. Юридическото лице действа чрез своите законни представители.

Процес за регистрация на фирма

Преди да започнете процеса на създаване на фирма, трябва да обмислите вида на фирмата, мястото на работа, задълженията, които ще имате, и обезщетенията, които ще получавате от държавата, ако сте държавен служител.

Трябва да вземете предвид:

1.Регистрация или учредяване на фирма (формализиране на бизнеса)

-Физическо или юридическо лице. Първото нещо, което трябва да решите, е дали ще действате като физическо или юридическо лице.

-Име и вид на дружеството. Ако решите да действате като юридическо лице, втората стъпка е да изберете името на фирмата и вида на фирмата. Изборът зависи от това дали ще създавате дружество самостоятелно или с повече партньори и от капитала, с който ще стартирате бизнеса.

-Данъчен режим. Накрая трябва да изберете данъчния режим, който зависи от вида на бизнеса, който искате да създадете.

-Формализация. След като сте взели тези решения, следващата стъпка е да формализирате дружеството.

2 Лиценз за откриване

Ако искате да откриете фирма в собственото си или наето помещение, трябва да получите лиценз за извършване на стопанска дейност. За тези лицензи се кандидатства в общините, в които ще се намира заведението. За да научите какви са конкретните изисквания за кандидатстване за лиценз за експлоатация, се обърнете към съответната община.  Можете също така да проверите дали има подобни предприятия в района, в който искате да отворите своя бизнес, като влезете в уебсайта.

3 Набиране на персонал

Ако се налага да наемете персонал за работа в предприятието си, трябва да сте наясно с правата и задълженията, свързани с това.

4 Специални разрешителни за продажба на продукти

За продажбата на определени продукти (храни, алкохолни напитки, препарати и т.н.) се изискват специални разрешителни. Важно е да получите необходимите разрешения, преди да започнете дейността си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *